TRV-RPS nr. 2017/5 van 15 augustus 2017

p. 521
Philippe Lambrecht - Editorial : Droit des entreprises : à l’aube d’une révolution ?

p. 523
Stefan Mees en Michiel Stuyts - Insider trading anno 2017

p. 542
Jasper Van Eetvelde - Standpunt : De minderheidsvennoot tijdens de vereffening : het vergeten agency-conflict

p. 547
Dirk Deschrijver, Philippe Malherbe et Wouter Verhoeye - Chronique de droit fiscal des sociétés et associations en 2016


Rechtspraak - Jurisprudence

p. 593
Hof van beroep te Gent, 16 januari 2017
1. Overdracht van aandelen - uittreding - gegronde redenen - 2. Overdracht van aandelen - waardebepaling - samenhang met de vereffening en verdeling van de huwgemeenschap - 3. Overdracht van aandelen - waardebepaling - peildatum - 4. Overdracht van aandelen - tenlastelegging van de gedingkosten - passieve rol van de vennootschap in het geding

p. 603
Cour d’appel de Liège, 8 novembre 2016
Gerechtelijke reorganisatieprocedure - continuïteit van ondernemingen – begrip activiteit - holdingvennootschap - herlancering van een activiteit – economische activiteit - afwezigheid van een activiteit om te reorganiseren – voorwaarden voor de opening van de procedure - vrijwaren van de activiteit – controlemiddelen tijdens de opschorting (Arnaud Houet et Charlotte Sartori : “Peut-on sauver une société holding ? Retour sur la notion d’activité au sens de la loi sur la continuité des entreprises”)


‘t Amendement

p. 614
Sarah De Geyter - Naar een veralgemeende mogelijkheid tot omzetting van een VZW in een IVZW