Wet tot invoering van het ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (WVV) en KB tot uitvoering van dit nieuwe wetboek (KB/WVV) gepubliceerd

In het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (p. 33.239 e.v.) werd de wet van 23 maart 2019 gepubliceerd ‘tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen’. U vindt de integrale tekst van de nieuwe wet (en het WVV) hier. Het koninklijk besluit van 29 april 2019 ‘tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (KB/WVV) werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 april 2019 (tweede editie). U vindt de integrale tekst van het uitvoeringsbesluit hier.

 

Inhoud nr. 830 van 15.06.2019

1 Boekhoudrecht
KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV : even wennen

4 Boekhoudrecht
Nieuwe voorstelling van het eigen vermogen in de balans

6 KORT
Lijst van rekenkundige en logische controles : errata
Schuldsaldoverzekering en het recht om vergeten te worden
Ruimere toegang tot de rechtsbijstandsverzekering