Quotes

In een ruling van 6 juli 2017 komt de Rulingcommissie tot het besluit dat de door een vennootschap voorgenomen kapitaalvermindering “geen fiscaal misbruik uitmaakt en in ieder geval is verantwoord door voldoende andere motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen in de zin van artikel 344, §1, tweede en derde lid WIB 92” (ruling nr. 2017.152). Over de vraag waarom de voorgeschiedenis van de kapitaalvermindering deze ruling zo speciaal maakt, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.

“Een wetsontwerp tot wijziging van de registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen wordt momenteel besproken. In afwachting van een wetgevende hervorming, dient terug te worden gevallen op de toepassing van de [oude] tarieven [zoals destijds ingevoerd door] de programmawet van 22 juni 2012” (mededeling van de federale Administratie met betrekking tot de griffierechten). Over de ‘legistieke chaos’ waardoor sinds 1 september 2017 moet worden teruggegrepen naar deze oude tarieven, zie Fiscoloog nr. 1533, p. 1.

Volgens het hof van beroep te Luik stelt het probleem inzake de vaststelling van de belastbare grondslag zich niet alleen bij een ‘niet-verhuurd’ buitenlands tweede verblijf, maar ook bij bepaalde buitenslands gelegen onroerende goederen die wél worden verhuurd (Luik 28 juni 2017). Over welke onroerende goederen het precies gaat en over de originele oplossing die het Luikse hof in casu toepast om aan het probleem te verhelpen, zie Fiscoloog nr. 1532, p. 1.


Inhoud nr. 1534 van 20.09.2017

1 Roerend inkomen
Interne meerwaarden : ook kapitaalvermindering wordt getoetst

2 BTW
Geen vereenvoudigd driehoeksverkeer bij ‘onmiddellijke’ doorverkoop ?

4 Successierechten Waals Gewest
Verzekeringsgift : federale rulingdienst volgt federale Administratie wel

7 Tax shelter filmindustrie
‘Auteursrechten’ vormen geen kwalificerende Belgische uitgaven

KORT
9 Rechtspraak
Inkomstenbelastingen

Art. 19 WIB 92 - Interesten van Nederlandse ‘bouwdepot’-rekening - Antwerpen 6 juni 2017
Art. 90 WIB 92 - Duivensport : fiscus pikt graantje mee - Rb. Antwerpen 31 maart 2017
Art. 253 WIB 92 - Vrijstelling onroerende voorheffing wegens onderwijs – Gent 14 februari 2017
Art. 207 WIB 92 - Veel winst maken, is nog geen verkregen abnormaal voordeel - Gent 20 juni 2017

Successierechten
Art. 20 W.succ. - Betwisting voorafgaande schatting door deskundigen - Gent 13 december 2016

Lokale belastingen
Belasting op tweede verblijven – Eigenaar altijd belastingplichtige, ook bij verhuur : geen discriminatie - Cass. 16 juni 2017

Parafiscaal
Loonbegrip - ‘Overgangsuitkering’ aan kind van werknemers : bijdrageplichtig loon ? - Cass. 19 juni 2017

12 Circulaires
Fiscale bemiddeling. Uitbreiding regeling. Schorsend effect
Exitheffing. Optie voor gespreide heffing
Potpourri-wet V

14 Administratieve beslissingen
Registratierechten. Afhankelijke beschikkingen. Vaststelling ‘hoogste recht’

14 Parlementaire vragen
BTW. Reprografievergoedingen

15 Staatsblad
12 tot en met 18 september 2017

15 Varia
Aangifte - Aangifte BNI (natuurlijke personen) aanslagjaar 2017 : indieningstermijn