Quote

“In hoofde van vennootschappen wordt een verhoging van de belastbare grondslag voorzien in het geval [de toepassing van het stelsel van de achterwaartse verliesverrekening] tot gevolg zou hebben dat de reserve zal worden belast in een tijdperk waarin een lager tarief van toepassing is, waarbij deze verhoging beoogt om de tariefdaling te neutraliseren” (MvT, Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55- 1309/001, 11). Hoe dit correctiemechanisme – dat bijzonder ingewikkeld oogt – er precies uitziet en waarom dit mechanisme ervoor zorgt dat er uiteindelijk ‘drie’ horden te overwinnen zijn voor wie de regeling van de achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wil toepassen, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.