Flash bericht - Indiening aangiften PB door mandatarissen : verlenging indieningstermijn

Mandatarissen (boekhouders, enz.) mogen de aangiften van hun cliënten in de personenbelasting voor aanslagjaar 2017 indienen via tax-on-web tot en met 31 oktober 2017 (i.p.v. initieel 26 oktober 2017). Dat blijkt uit een bericht van de FOD Financiën van 23 oktober 2017.