Flash bericht - Indiening aangiften via Biztax : verlenging indieningstermijn

Door vertragingen in de toepassing Biztax heeft de minister van Financiën beslist dat de indieningstermijn voor de aangiften, die normaal liep tot 28 september 2016, verlengd wordt tot en met 5 oktober 2016. Deze verlenging geldt voor alle aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen, in te dienen via Biztax. Dat blijkt uit een bericht van de FOD Financiën van 27 september 2016.