Quotes

• “Het arrest van 24 mei 2016 [waarin] het hof van beroep [te Gent besloot tot het discriminerend karakter van de waardering van het voordeel van alle aard i.v.m. woningen die gratis ter beschikking worden gesteld door rechtspersonen vormt] een nieuw feit dat niet binnen de normale bezwaartermijn kon worden ingeroepen voor de fiscale administratie” (Rb. Gent 31 januari 2019). Over het concrete belang van deze uitspraak en de vraag of andere rechters er een zelfde mening op na houden, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.

• “De DIV beschikt over twee verschillende CO2-uitstootgehaltes bij nieuwere voertuigen (een NEDC-waarde en een WLTP-waarde)”. “In een overgangsperiode tot eind 2020 is het de NEDC-waarde […] die gebruikt moet worden” in het kader van de berekening van de patronale solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens (RSZ-instructies aan de werkgevers voor het eerste kwartaal van 2019). Zie Fiscoloog nr. 1603, p. 1 over deze nieuwe CO2-uitstootgehaltes en over de vraag of de fiscus op dezelfde golflengte zit wat de berekening van het belastbaar voordeel van alle aard i.v.m. bedrijfswagens betreft.

• “In de praktijk ondervinden […] bestuurs-vrijwilligers […] soms moeilijkheden met de fiscale administratie of met de RVA die het vrijwillig karakter van hun activiteit aanvechten wegens de grootte van de organisatie, de uitgeoefende functie (bijvoorbeeld : penningmeester) of de verwarring tussen vergoedingen als vrijwilliger en presentiegeld” (MvT, Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 54-3428/001, 6). Via een inmiddels definitief goedgekeurde wijziging van de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005 wil de wetgever deze Administraties nu tot de orde roepen. Hoe de wetgever dat precies doet, zie Fiscoloog nr. 1602, p. 1.