Quote

“Ten gevolge van een wijziging van [het WER hebben,] vanaf 01.12.2019, de ondernemingen, naargelang het geval, de verplichting of de mogelijkheid […] het totaal te betalen bedrag af te ronden op het dichtstbijzijnde meervoud van 5 cent”. Op het vlak van de BTW heeft deze afronding, onder meer, “gevolgen op de maatstaf van heffing” (circulaire 2019/C/123 van 27 november 2019). Over wat deze gevolgen precies allemaal inhouden, zie Fiscoloog van deze week, p. 6.