Quotes

De regering wil op twee manieren de "ontwijkingstechniek" pareren die bestaat uit het (op belastingvrije wijze) verminderen van het kapitaal van de holdingvennootschap na de eerdere inbreng van aandelen van de werkvennootschap in de holding. Zie daarover Fiscoloog van deze week, p. 1.

“De uitgaven waarvoor de [Waalse] chèque habitat wordt verleend, [worden] in de huidige stand van de wetgeving niet in mindering gebracht voor het berekenen van de federale korf langetermijnsparen” (minister van Financiën in Vr. en Antw. Kamer 2015-16, nr. 54-089, 339). Voor meer uitleg, zie Fiscoloog nr. 1493, p. 1

Het "vertrouwensbeginsel maakt deel uit van het primair Unierecht en moet worden geëerbiedigd door het afgeleide gemeenschapsrecht, waaronder de richtlijnen". "De rechtsopvatting dat het vertrouwensbeginsel per definitie moet wijken voor het legaliteitsbeginsel faalt naar recht" (Cass. 2 september 2016; over dit cassatiearrest dat, minstens in BTW-aangelegenheden, de deur op een kier lijkt te zetten voor de toepassing van het vertrouwensbeginsel, ook in 'contra legem'-situaties, zie Fiscoloog nr. 1491, p. 1 e.v.).