Quotes

“Elke belastingplichtige kan de [nieuwe Waalse] belastingvermindering [inzake chèque habitat] slechts gedurende maximaal twintig aanslagjaren genieten”. Dit wil zeggen, dat een belastingplichtige ‘tijdens zijn leven’ maximaal 20 keer een vermindering kan genieten in het kader van de ‘chèque habitat’ (Waals decreet van 20 juli 2016, BS 10 augustus 2016 en memorie van toelichting, Parl.St. Waals Parlement 2015-16, nr. 510/1, 6). Voor meer toelichting bij deze nieuwe belastingvermindering die in de plaats komt van o.m. de ‘woonbonus’, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.

De regering heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een eigen “sociaal en fiscaal statuut” voor “studenten-zelfstandigen” invoert. Het houdt o.m. in dat een eerste schijf van de “winsten, baten en bezoldigingen van bedrijfsleiders behaald door een student-zelfstandige” niet moet worden meegeteld om na te gaan of de betrokkene fiscaal als persoon ten laste kan worden aangemerkt. Zie uitgebreid Fiscoloog nr. 1484, p. 1-4.