Inhoud nr. 1665 van 19.08.2020

1 Vennootschapsbelasting
De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2020
● Tweede fase : wanneer wel, wanneer niet ?
● Contactpersoon
● Reserves – Belastbare gereserveerde winst
● Reserves – Vrijgestelde gereserveerde winst
● Verworpen uitgaven
● Uiteenzetting van de winst
● Afzonderlijke aanslagen
● DBI-aftrek
● Compenseerbare verliezen
● Voorafbetalingen
● Overschrijding maximale steunintensiteit n.a.v. achterwaartse verliesverrekening landbouw
● Wijziging afsluitingsdatum boekjaar
● Gecontroleerde buitenlandse ondernemingen
● Groepsbijdrage-overeenkomsten
● Diverse bescheiden en opgaven
● Andere maatregelen uit de ‘hervorming’ die van belang zijn voor aj. 2020
● Verhoogd percentage investeringsaftrek

12 Vennootschapsbelasting
Wijziging boekjaar : aangepaste aangiftetechnische behandeling

KORT
15 Staatsblad
30 juni tot en met 10 juli 2020

15 Indexcijfer
juli 2020

16 Vakpers