Inhoud nr. 1664 van 05.08.2020

1 Personenbelasting
Buitenlandse roerende inkomsten : ‘instructie’ de facto ingetrokken

2 Varia
Achterwaartse verliesverrekening : periode nog ten gronde aangepast
● Carry back
● Vrijstelling doorstorting BV
● Giften
● Uitgaven voor kinderoppas
● Consumptiecheque
● Receptiekosten
● Investeringsaftrek
● Verwerving van nieuwe aandelen
● Tax shelter voor audiovisuele werken en podiumwerken
● Registratierechten en WDRT
● BTW en decembervoorschot
● Ontwerp CBN-advies over carry back
● Waar is de ‘wederopbouwreserve’ gebleven ?

7 Boekhoudrecht
Definitief CBN-advies over financieringskostensurplus
● Ook fiscus en minister van Financiën verduidelijken

11 Beroepskosten
Cassatie bevestigt : geen aftrekbeperking bij terugbetaalde autokosten

KORT
13 Circulaires
Kosten eigen aan werkgever. Forfaitaire vergoeding voor thuiswerk
Successierechten. Gesplitste aankoop. Tegenbewijs

14 Varia
Vlaams Gewest - Verlaagd verkooprecht : meer tijd om domicilie te vestigen
Aangifte - Aangifte Venn.B., RPB en BNI/venn. : verlenging indieningstermijn
Registratieformaliteit - Schenking roerend goed via ‘buitenlandse’ notaris : binnenkort registratieplicht ?

15 Indexcijfer
juni 2020

16 Vakpers