Inhoud nr. 1617 van 26.06.2019

1 Vennootschapsbelasting
Notionele interestaftrek vergt dan toch voldoende economische substantie

4 BTW
Belastingvrij bijklussen : hoe hoog is de jaargrens ? 6.130 of 6.250 EUR ?

7 Vennootschapsbelasting
Beperking interestaftrek (ATAD) : technische wijzigingen

KORT
10 Rechtspraak
Inkomstenbelastingen
Art. 49 WIB 92 - Privéwoningen worden niet anders behandeld dan ‘lusthuizen’ - Grondwettelijk Hof 23 mei 2019

10 Circulaires
Hervorming vennootschapsbelasting. Wijziging afsluitdatum boekjaar. Antimisbruikbepaling

11 Parlementaire vragen
UBO-register. Entiteiten ‘gelijkaardig’ aan trusts en fiducieën

11 Rulings
Personenbelasting. Auteursrechten. Wat met ‘power point-presentatie’ en ‘ghostwriters’ ?
BTW. Co-housing. Wel of niet ‘vooraf’ ?

11 Varia
Varia - Gewestelijke wetgevers bereiden zich voor op ‘harde brexit’
Procedure - Toegang belastingambtenaren tot UBO-register : procedure
Inkomstenbelasting - Carry back landbouw : protocol met Vlaams Gewest
Varia - Innovatiepremies : gunstregeling andermaal verlengd
Sociaal statuut zelfstandigen - Vrijstelling sociale bijdragen : lot hangende gerechtszaken
Onderzoek en controle - Holdings met kapitaalverhoging en -vermindering in vizier
BTW - Nieuwe gebouwen : inlichtingen ‘op verzoek’ verstrekken
Belastingvermindering - Richtlijnen BV aangepast aan tijdelijke verhoging grens overuren
EU - ‘Europese’ lijst belastingparadijzen : opnieuw aangepast

14 Staatsblad
11 tot en met 24 juni 2019

15 EU-Publicatieblad

16 Vakpers