Inhoud nr. 1576 van 29.08.2018

1 Pensioenen
Regering zet ‘Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers’ op de rails

4 Witwasreglementering
Input informatie in ‘UBO’-register : tijd tot 30 november 2018

6 Vennootschapsbelasting
De aangifte in de Venn.B. voor aanslagjaar 2018 : aandachtspunten

RESERVES
• Belastbare gereserveerde winst
• Vrijgestelde gereserveerde winst

VERWORPEN UITGAVEN
• Gewestelijke belastingen, enz.
• Niet-aftrekbare autokosten
• Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard
• Voordelen uit maaltijdcheques, enz.
• Minderwaarden op aandelen
• Terugnemingen van vroegere vrijstellingen
• Niet-aftrekbare betalingen naar bepaalde Staten

UITGEKEERDE DIVIDENDEN
• Coöperatieve vennootschappen
• Kapitaalverminderingen
• Herkwalificatie interesten in dividenden
• Dividenden zonder roerende voorheffing

UITEENZETTING VAN DE WINST
• Aftrekbeperking
• Aftrekken van de resterende winst
• Belastbare grondslag

AFZONDERLIJKE AANSLAGEN
• Fairness taks

NIET-BELASTBARE BESTANDDELEN
• Vrijgestelde giften
• Andere niet-belastbare bestanddelen

OVERDRACHT AFTREK DEFINITIEF BELASTE INKOMSTEN

DIVERSE BESCHEIDEN EN OPGAVEN
• Betalingen naar belastingparadijzen
• ‘Lokaal dossier’

VARIA
• Onderworpen rechtspersonen
• Beroepskosten
• Beleggingsvennootschappen

16 Beroepskosten
Heeft ter beschikking gestelde woning fiscaal haar beste tijd gehad ?

18 Tarief
Erkende coöperatieven : opletten met algemeen vereiste minimumbezoldiging

20 Vakpers