Inhoud nr. 1565 van 09.05.2018

1 Auteursrechten
Gooit Hoofdbestuur knuppel in hoenderhok van de auteursrechten ?

3 BTW
BTW-aftrek in sommige gevallen ook mogelijk ‘buiten’ vervaltermijn

5 Investeringsaftrek
Aanslagjaar 2019 : ‘gewone’ aftrek overklast soms ‘verhoogde’ aftrek

7 DBI
‘DBI-Bevek’ : wat houdt het nieuwe, meer coherente, stelsel precies in ?

KORT
11 Circulaires

Roerende inkomsten. Genieter onderworpen aan RPB. Schuldenaar RV
Bestrijding fiscale fraude

11 Parlementaire vragen
Voordelen van alle aard. Privégebruik gebouw van rechtspersoon. Hogere raming voordeel. Veroordeling door rechtspraak. Gevolgen
Belastingvermindering. Vernieuwing huurwoningen

12 Rulings
Aandelenopties. Begrip ‘zeker voordeel’. Cashbetaling ten belope van maximaal betaalde belasting

12 Varia
Inkomstenbelasting - Tijdelijke vervangingsinkomsten : gelijkschakeling belastbaar tijdperk
Fiscale controle - Ondernemingen met ‘vrijgestelde reserve voor risico’s en kosten’ in vizier
Personenbelasting - Aangifte aj. 2018 : indieningsdata
Strafrecht - Nieuwe regeling ‘minnelijke schikking’ : vanaf 12 mei 2018
Vlaams Gewest - Tijdelijke vrijstelling OV om leegstand ‘winkelpanden’ te verhelpen
Antiwitwasreglementering - Registratieplicht ‘dienstenverleners vennootschappen’ : uiterlijk vanaf 1/9/2018
Sociaal statuut zelfstandigen - Vennootschapsbijdrage voor 2018
Bedrijfswagens - ‘Mobiliteitsvergoeding’ : wet gepubliceerd
Parafiscaal - Geschenken bij Kerstmis, pensionering, enz. : verhoging plafonds

15 Indexcijfer
april 2018