De nieuwe Bankwet

(boek nr. 26 in de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht)

cover JR 26 

 

  

 

 


Editor
: Veerle Colaert
Auteurs : W. Adriaens, V. Colaert, D. Cools, S. Ferrari, K. Geens, J. Janssens, K. Macours, E. Milants, K. Morbee, Ph.-E. Partsch, N. Staner, J. Swyngedouw, B. Van Tendeloo, M. Wyckaert
Pagina's : 273
Prijs : 175,00 EUR (incl. BTW) 
(20 % korting voor abonnees op deze reeks)
ISBN-nummer : 978-90-6738-212-0
Jaar van uitgave : 2015


Ook digitaal beschikbaar via Jurisquare. Voor info en voorwaarden klik hier.


Bekijk hier de volledige inhoudstafel


De wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen - kortweg de nieuwe Bankwet - heeft de gelijknamige wet van 22 maart 1993 integraal vervangen. De oude Bankwet bleek immers niet langer toereikend om het hoofd te bieden aan de ingrijpende wijzigingen in de sector en de uitdagingen die de financiële crisis van 2008-2009 op tamelijk brutale wijze aan het licht heeft gebracht. Bovendien noopte een vloedgolf aan nieuwe Europese regelgeving tot een grondige herziening van de Belgische bankwetgeving. Met de nieuwe wetgeving beschikt het Belgisch financieel bestel over een robuuste basis voor de komende decennia.

Op 2 juni 2014 organiseerde het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht (KU Leuven) samen met het Belgisch Financieel Forum en de Belgische afdeling van de Europese Vereniging van Bank- en Financieel Recht een studiedag over de nieuwe Bankwet. De referaten daarvan werden gebundeld in het verslagboek “De nieuwe Bankwet”.