Quote

België en Frankijk hebben een dubbelbelastingverdrag willen “sluiten zonder dat hierbij mogelijkheden tot niet-belasting of verminderde belasting geboden worden door het ontwijken of het ontduiken van belasting (daaronder begrepen mechanismen voor fiscale shopping die erop gericht zijn om inwoners van derde Staten onrechtstreeks het voordeel te laten genieten van de tegemoetkomingen waarin [dit verdrag])” (preambule bij het nieuwe Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag). Zie Fiscoloog van deze week over een aantal markante nieuwigheden in het kersverse verdrag.