Quote

• De Administratie “aanvaardt dat de terugbetalingen […] van [welbepaald] kantoormeubilair/informaticamateriaal [aan een thuiswerkende werknemer] worden aangemerkt als een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever, zonder dat deze terugbetalingen van de forfaitaire kantoorvergoeding in mindering moeten worden gebracht” (circulaire 2021/C/20 van 26 februari 2021). Over de vraag om welk materiaal het precies gaat en welke voorwaarden er allemaal moeten vervuld zijn, zie Fiscoloog van deze week, p. 7 waar ook wordt vastgesteld dat de Administratie vanaf inkomstenjaar 2022 een bijkomende meldingsplicht oplegt inzake forfaitaire kostenvergoedingen.