Quote

• “Met ingang van 1 juli 2022 wijzigt de draagwijdte van de BTW-heffing over het verstrekken van gemeubeld logies en eventuele bijkomende diensten”. De Administratie heeft hierbij “een eerste praktische  toelichting” gepubliceerd (bericht van 15 juni 2022). Daarin staat zij een zekere ‘tolerantie’ toe inzake de inwerkingtreding van de nieuwe regeling. Over deze ‘tolerantie’ en de andere nieuwe elementen in de toelichting, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.