Quote

• “Met het oog op administratieve vereenvoudiging” heeft de wetgever de verplichting om een fiche 281.50 op te stellen afgeschaft “voor de kosten verbonden aan leveringen van goederen of diensten verricht door een belastingplichtige gevestigd op het grondgebied van de [EER] waarvoor een factuur of een document in de plaats ervan is opgesteld” op basis van een wettelijke of reglementaire bepaling “toepasbaar op de belastingplichtige” (circulaire 2022/C/96 van 26 september 2022). Zie Fiscoloog van deze week, p. 1 over de vraag waarom de wijze waarop de circulaire en de wettekst zijn geformuleerd een zeer prangende vraag doet rijzen over het juiste toepassingsgebied van de ficheplicht.