Quote

De Wet van 24 december 2020 “komt tegemoet aan een leemte die dreigt te ontstaan na de vernietiging van de regelgeving inzake ‘onbelast bijverdienen’ door het Grondwettelijk Hof, door een aangepast juridisch kader te voorzien voor het verenigingswerk”. Er wordt daarbij “bewust gekozen om verder te bouwen op het statuut voor verenigingswerkers voorzien bij de vernietigde wet (en niet voor bijvoorbeeld een aanpassing van de vrijwilligerswet of dergelijke)” (Parl.St. Kamer 2020-21, nr. 55-1433/001, p. 5). Niettemin bevat de nieuwe regeling enkele belangrijke verschillen in vergelijking met de vorige regeling. Over welke verschillen het gaat, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.


Inhoud nr. 1685 van 13.01.2021

1 Bijklussen
Bijklussen in de sportsector : verlengd, maar met belangrijke wijzigingen
• Verenigingswerk in de sportsector
• Deeleconomie
• Digitale samenwerkingsplatformen

8 BTW
Eerste ‘FAQ’ tijdelijk uitgebreide regeling afbraak en heropbouw

12 Varia
De andere fiscale maatregelen in de wetten van 20 december 2020
• ‘Corona IV’-wet
- BTW
- Maaltijd-, eco- en sport/cultuurcheques
- Regionale en lokale steunpremies
- Tax shelter voor audiovisuele en podiumwerken
- Overuren in cruciale sectoren
- Studentenbezoldigingen (RSZ)
- Studentenbezoldigingen (fiscaal)
- Consumptiecheques
- Registratierechten/diverse rechten en taksen
- Termijnverlenging (algemeen)
• Programmawet
- Tijdelijke bevriezing indexering
- Investeringsaftrek
- Gezinsfiscaliteit
- Opleiding werknemers en vrijstelling doorstorting BV
- Accijnzen
- CAP
- In 2020 vervallen maaltijd- en ecocheques (RSZ)
• Wet inzake dringende diverse fiscale bepalingen