Quote

Voor de “voorlopige bijdragen die [in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen] verschuldigd zijn vanaf het eerste kwartaal van 2022” geldt er “een nieuwe reglementering inzake vermindering van voorlopige bijdragen” (voorafgaande overweging bij KB van 23 december 2021, BS 18 januari 2022). Om te weten wat er precies wijzigt, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.


Inhoud nr. 1730 van 19.01.2022

1 Sociaal statuut zelfstandigen
Geen ‘verminderingsdrempels’ voor voorlopige bijdragen meer in 2022

4 Varia
Programmawet van 27 december 2021 : wat haalde de eindmeet (niet) ?
• Sportclubs en vrijstelling doorstorting BV
• Afzonderlijke taxatie bezoldigingen van ‘jonge’ sportbeoefenaars
• Aftrek sportmakelaarsvergoedingen aan banden gelegd
• Extralegale pensioenen sportbeoefenaars
• Ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers
• Zorgvastgoed GVV’s
• Regularisatieheffingen en ‘minnelijke schikkingen’ : niet aftrekbaar
• Belastingvermindering kinderoppas
• Tax shelter startende KMO’s en groeibedrijven
• Overuren in bouwsector en sector wegenwerken
• Maaltijd- en ecocheques
• BTW en verschaffen van logies
• Accijnzen
• Welke maatregelen vallen (voorlopig) uit de boot ?

10 BTW
De nieuwe BTW-regeling voor (para)medische en esthetische prestaties
• Deskundige onderzoeken in gerechtszaken

KORT
15 Staatsblad
20 t.e.m. 27 december 2021

16 Vakpers