Quote

• “Na een eerste evaluatie bleek dat het noodzakelijk is om de bij de […] wet van 25 december 2017 ingevoerde regels [inzake de aftrekbaarheid van buitenlandse verliezen] op bepaalde punten te corrigeren of te verduidelijken”. Het gaat onder meer om de “recapture-bepaling” die “voor verwarring op het terrein zorgde” door “de wijze waarop deze was geformuleerd” (MvT, Parl.St. Kamer 2020-21, nr. 55-1993/001, 26). Zie Fiscoloog van deze week, p. 1 over wat deze ‘reparatiewetgeving’ precies allemaal inhoudt of zij wel volledig verenigbaar is met het Europees recht.