Over de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht

De Reeks is op de eerste plaats bedoeld om de verslagboeken te publiceren van de colloquia en studiedagen die het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht van de KU Leuven organiseert. Daarnaast biedt ze plaats aan individuele werken die een nuttige bijdrage vormen tot de praktijk en theorie van het vennootschaps- en financieel recht (doctoraatsthesissen, studies, verhandelingen…). Op termijn biedt de Reeks een systematisch en exhaustief overzicht van de recente ontwikkelingen op het gebied van het vennootschaps- en financieel recht, in de brede betekenis.