Proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen

Bekroond met de prestigieuze Prijs Pierre Coppens 2014


Carl Clottens (KULeuven) behaalde met deze publicatie de Prijs Pierre Coppens 2014, samen met twee andere laureaten, zijnde Kristof Maresceau (UGent) met het werk ‘Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen binnen de EU’ en Arno E. Gildemeister (Paris-Est – Val de Marne & Munster) met het werk ‘L’arbitrage des différends fiscaux en droit international des investissements’. Deze prestigieuze prijs wordt driejaarlijks uitgereikt om een doctor of master in de rechten, afgestudeerd aan een Europese universiteit, te belonen voor zijn publicatie over een fundamenteel onderwerp van handelsrecht of een juridisch onderwerp m.b.t. handelsvennootschappen (vennootschapsrecht, fiscaal recht, Europees recht, enz.).


(boek nr. 23 in de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht)

JR 23


Auteur : Carl Clottens
Pagina's : 545
Prijs : 140,00 EUR (incl. BTW)
(20 % korting voor abonnees op deze reeks)
ISBN-nummer : 978-90-6738-195-6
Jaar van uitgave : 2012


Ook digitaal beschikbaar via Jurisquare. Voor info en voorwaarden klik hier.


Bekijk hier de volledige inhoudstafel


In de NV - de Belgische kapitaalvennootschap bij uitstek - wordt de toekenning van het stemrecht aan de aandeelhouders traditioneel beheerst door de regel 'één aandeel, één stem' (one share - one vote). Deze regel houdt in dat het stemrecht van de aandeelhouders in de algemene vergadering volstrekt proportioneel moet zijn aan de omvang van hun kapitaalinbreng (die onderworpen is aan het risico van de onderneming).


Deze regel, die van dwingend recht en zelfs van openbare orde is, staat alsmaar meer onder druk. Aanleiding voor Carl CLOTTENS om zijn doctoraal proefschrift te wijden aan de complexe vraag : hoe dwingend is en moet het beginsel zijn dat stemrecht en risico zich in een kapitaalvennootschap proportioneel verhouden ? Het boek 'Proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen' vormt er de neerslag van.


Door zijn kritische analyse van de ‘proportionaliteit van stemrecht en risico’ is de auteur erin geslaagd om met dit tijdloos, maar tegelijkertijd brandend actueel thema zowel beleidsmakers als de vennootschapspraktijk aan te spreken.