Economische activiteiten van VZW en stichting

(boek nr. 17 in de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht)

JR 17

 

 

 

Auteur : Marleen Denef
Pagina's : 608
Prijs : 36,00 EUR (incl. BTW) 
(20 % korting voor abonnees op deze reeks)
ISBN-nummer : 90-6738-281-7
Jaar van uitgave : 2004


Ook digitaal beschikbaar via Jurisquare. Voor info en voorwaarden klik hier.


Bekijk hier de volledige inhoudstafel


Veel VZW's hebben zich in de loop der jaren op het terrein van de economische activiteiten begeven en dit ondanks het wettelijk verbod op “nijverheids- en handelszaken” (art. 1 van de VZW-Wet). Mag dit ? En waar ligt de grens ? En hoe zit het met de stichting “nieuwe stijl” ? Mag zij onbeperkt economische activiteiten ontplooien ? Dat onderzoekt Marleen DENEF in het boek “Economische activiteiten van VZW en stichting”, een boek dat de neerslag vormt van haar doctoraal proefschrift ter zake.

Op basis van tachtig jaar rechtspraak en rechtsleer zoekt ze uit tot hoever een VZW met economische activiteiten kan gaan, en vanaf wanneer zij als handelaar zal worden beschouwd. Een eeuwige discussie die tal van bestuurders en adviseurs op het VZW-terrein bezighoudt.

De auteur onderzoekt ook of en in welke mate de vennootschap met een sociaal oogmerk (VSO) een geldig alternatief kan zijn.