Ontbinding van vennootschappen

(boek nr. 10 in de Reeks Vennootschaps en Financieel Recht)

JR 10 

 

 

Auteur : B. Tilleman
Pagina's : 274
Prijs : 27,50 EUR (incl. BTW) 
(20 % korting voor abonnees op deze reeks)
ISBN-nummer : 90-6738-107-1
Jaar van uitgave : 1997

Bekijk hier de volledige inhoudstafel

In dit handboek bespreekt de auteur in detail alle mogelijke gronden tot ontbinding van een vennootschap en brengt hij deze gronden samen in vier grote categorieën : de vrijwillige ontbinding, de ontbinding van rechtswege, de gerechtelijke ontbinding en de daling van het aantal vennoten onder het vereiste minimumaantal. Bovendien bestudeert hij alle regels en formaliteiten die ervoor zorgen dat de ontbinding van een vennootschap “volgens het boekje” gebeurt, en wel in een horizontale benadering. Dit wil zeggen dat de regels tegelijkertijd worden uiteengezet voor al de verschillende rechtsvormen, zowel de vennootschappen zonder (volkomen) rechtspersoonlijkheid als die met rechtspersoonlijkheid (NV, BVBA, coöperatieve vennootschap, enz.).