RPS-TRV n° 2018/8 du 31 décembre 2018

p. 815
Dirk Van Gerven - Editoriaal : Race to the Top, a Race for Quality

p. 817
Michiel D’herde - Van VSO naar CV erkend als SO : geslaagde restyling, of doorgeslagen striptease ?

p. 837
Bert Antonissen en Tom Casteels - Vlottere beurstoegang voor KMO’s. Rechtseconomische benadering van Europese regelgeving en initiatieven

p. 856
Rémy Bonnaffé - Nieuwe technologieën en het recht : de impact van artificiële intelligentie op de rechtspraktijk

p. 870
Dries Rooses - Standpunt : De gezamenlijke controle als onweerlegbaar vermoeden van verbondenheid tussen vennootschappen : de facto een geval van feitelijke controle ?


Jurisprudence

p. 876
Hof van beroep te Antwerpen, zetelend in kort geding, 22 maart 2018
1. Code judiciaire - référé - urgence - 2. Désignation d’un expert-vérificateur (art. 168 C.Soc.) - conditions - refus d’exercice du droit d’investigation individuel de l’actionnaire (art. 166 C.Soc.) - indices d’atteinte grave ou de risque d’atteinte grave aux intérêts de la société (oui) (Jean-Marc Gollier : “Expert-vérificateur - conditions de désignation et mission”)

p. 884
Hof van beroep te Antwerpen, 23 maart 2017
1. Responsabilité des gérants après la faillite d’une SPRL - non-établissement et non-dépôt des comptes annuels - non-respect de la procédure de sonnette d’alarme - présomption de causalité non renversée - 2. Responsabilité du gérant de fait - violation du C.Soc. - art. 1382 C.Civ. (Sarah De Geyter : “Feitelijke bestuurders worden op het vlak van aansprakelijkheid gelijkgeschakeld met bestuurders. Maar toch niet helemaal”)

p. 893
Rechtbank van koophandel te Gent (afdeling Brugge), zetelend in kort geding (derdenverzet), 25 september 2018
1. Révocation d’un administrateur - assistance d’un avocat - 2. Libre choix d’un avocat - avis liant du bâtonnier - 3. Administrateur de fait - négociations au nom d’un administrateur (Dirk Van Gerven : “Bijstand van een advocaat”)

p. 900
Hof van Cassatie, 2 februari 2018
1. Gérant de SCS - présomption de l’homme - associé commandité - véritable maître de l’affaire - 2. Gérant de SCS - associé commandité (Joris Lannoy : “De gewaagde positie van een externe zaakvoerder in de gewone commanditaire vennootschap”)


L’Amendement

p. 909
Nicolas Thirion - Pour une définition maniable et uniforme de l’entreprise dans le Code de droit économique