't Amendement : In de BV kan de bevoegdheid om bijkomende inbrengen te doen zonder uitgifte van nieuwe aandelen ook worden gedelegeerd aan het bestuursorgaan

Auteur(s) Sarah De Geyter
Editie 22/6   p. 534-536
Publicatiedatum 01 oktober 2022


Enkel abonnees op TRV-RPS hebben toegang tot de onlinedatabank van TRV-RPS.

U bent reeds geregistreerd op deze site en u heeft tijdens de registratieprocedure de gegevens van uw abonnement op TRV-RPS ingevuld ? U kunt de volledige tekst van de bijdrage raadplegen door in te loggen aan de hand van het door u opgegeven e-mailadres en paswoord.

U bent op deze site nog niet geregistreerd als abonnee op TRV-RPS ? Gelieve de registratieprocedure te doorlopen en de gegevens van uw abonnement op TRV-RPS in te vullen.


- Log hier in
- Registreer hier