TRV-RPS nr. 2021/8 van 31 december 2021

p. 827
Edouard-Jean Navez - Editorial : La constitution des sociétés et associations en ligne, une étape importante vers la digitalisation des entreprises

p. 829
Louise Van Marcke - Shareholder engagement (SRD II) : zin en onzin. Aandeelhoudersbetrokkenheid als regelgevend antwoord op bekommernissen van short-termism

p. 857
Philippe Bossard - Les pactes d’actionnaires - Relatifs à l’exercice du pouvoir

p. 882
Bart Bellen en Ine Schockaert - Standpunt revisited : Kunnen notulen worden opgesteld in een andere taal dan één van de nationale talen ?

p. 887
Stefaan Van Crombrugge - Kroniek boekhoudrecht (mei 2020 - april 2021)

Rechtspraak

p. 951
Hof van Cassatie, 9 oktober 2020
BVBA - aandelenoverdracht - niet-volgestorte aandelen - art. 250 W.Venn. - gehoudenheid van overdrager tot volstorting (Anneleen Steeno : “Overdracht van niet-volgestorte aandelen in de BVBA : het bochtenwerk van het Hof van Cassatie”)

p. 956
Ondernemingsrechtbank Gent, afd. Gent, 1 december 2020
1. Art. 5:66, eerste lid WVV - overdracht niet-volgestort aandeel – hoofdelijke gehoudenheid tot volstorting - 2. Overgangsrecht WVV - besloten vennootschap - overdracht van niet-volgestorte aandelen - intertemporeel toepassingsgebied van art. 5:66, eerste lid WVV - dwingend recht (Thijs Vancoppernolle : “De intertemporele toepassing van het WVV (in het bijzonder van zijn artikel 5:66, eerste lid) op bestaande vennootschappen”)

‘t Amendement

p. 970
Sofie Cools - Asset lock bij verlies van erkenning als sociale onderneming