Quote

• “Een nietige overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan. De partijen dienen dan ook, in de regel, integraal te worden hersteld in de toestand waarin ze zich bevonden vóór het afsluiten van de nietige overeenkomst” (Cass. 22 januari 2021). Het Hof past dit principe toe op een overeenkomst die, om fiscale redenen, anders werd benoemd. Over de vraag welke gevolgen deze toepassing concreet heeft voor de partijen, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.