Inhoud nr. 1838 van 29.05.2024

1 Aangifte
Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2024 : de aandachtspunten
● Indieningstermijnen
● Voorstel van vereenvoudigde aangifte
● Vak II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten
● Vak III. Onroerende inkomsten
● Vak IV. Wedden, lonen, enz.
● Vak V. Pensioenen
● Vak VII. Inkomsten van kapitalen en roerende goederen
● Vak IX. Interesten, kapitaalaflossingen, enz. met belastingvoordeel
● Vak X. (Uitgaven met recht op) Belastingvermindering
● Vak XI. ‘Coup de pouce’-leningen
● Vak XV. Diverse inkomsten
● Vak XVI. Bezoldigingen van bedrijfsleiders
● Vak XVII. en Vak XVIII. Winsten en baten
● Beroepskosten
● Varia

KORT

13 Parlementaire vragen
Aftrekbeperking autokosten. Bedrijfswagens. Plug-in hybride
Voordeel van alle aard. Kinderopvang

14 Varia
BTW - Gedeeltelijke en gemengde BTW-plichtigen : tolerantie inzake meldingsplicht
BTW - Verkoop heropgebouwde woning : verklaring tegen 1 juli i.p.v. 1 juni 2024

15 Staatsblad
18 t.e.m. 27 mei 2024

15 Vakpers