Inhoud nr. 1801 van 30.08.2023

1 Roerende voorheffing
Fiscaal-vriendelijke staatsbon : schending gelijkheidsbeginsel ?

4 Vennootschapsbelasting
Aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2023 : de aandachtspunten

4 Indieningstermijn

4 Reserves/Belastbare gereserveerde winst
● Overgang RPB naar Venn.B.
● Aanpassingen in meer van de begintoestand

6 Reserves/Vrijgestelde gereserveerde winst
● Verwezenlijkte meerwaarden - gespreid te belasten meerwaarden
● Wederopbouwreserve
● Tax shelter audiovisuele werken, enz.

6 Verworpen uitgaven en overige bestanddelen van het resultaat
● Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies
● Geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard
● Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies
● Niet-aftrekbare autokosten
● Overdreven interesten
● Niet-aftrekbaar financieringskostensurplus
● Niet-aftrekbare commissies en andere vergoedingen aan sportmakelaars
● Niet-aftrekbare betalingen naar bepaalde Staten

9 Uiteenzetting van de winst
● Aftrekken van de resterende winst

12 Afzonderlijke aanslagen
● Bijzondere geheimecommissielonenaanslag

12 Niet-belastbare bestanddelen
● Vrijgestelde giften
● Vrijstelling sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut

13 Verrekenbare voorheffingen
● Niet-terugbetaalbare voorheffing

13 Grootte van de vennootschap

13 Diverse bescheiden en opgaven
● Betalingen naar belastingparadijzen

14 Varia
● Beroepskosten
● Forfaitaire minimumwinst bij nietaangifte
● Vlaamse ‘retroactieve investeringspremie

16 Vakpers