Inhoud nr. 1796 van 21.06.2023

1 Varia
Forse verhoging taks ter vergoeding van de successierechten ontziet zorgsector
● Jaarlijkse taks op verzekeringsverrichtingen
● Jaarlijkse taks op effectenrekeningen
● Successierechten
● Taks tot vergoeding der successierechten
● Openbare verkoop roerende goederen
● Belastingkrediet voor fietskilometervergoeding
● Mobiliteitsbudget
● Europese Mobiliteitsrichtlijn
● Betalingen aan belastingparadijzen
● Aangifte van de huurprijs en de huurlasten
● Varia
● Nog meer ‘diverse fiscale bepalingen’
- Exit ‘opleidingsbudget’
- Bestaansmiddelen en studentenarbeid
- Bestaansmiddelen en wezenpensioenen
- Vrijwillige overuren
- Werkbonus
- KB’s

9 Beroepskosten
Hoe ziet de aftrek van autokosten eruit voor voertuigen ‘aangeschaft’ in 2023 ?

KORT
12 Rechtspraak
Inkomstenbelastingen
Simulatie - Europese rechtspraak beïnvloedt niet de simulatiebeoordeling - Gent 6 september 2022
Art. 358 WIB 92 - PV inzake BTW : bewijskrachtig gegeven ? - Antwerpen 23 mei 2023

BTW
Art. 44 WBTW - Verhuur ‘blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines’ : soms vrij van BTW - HvJ 4 mei 2023
Art. 81bis WBTW - Verlengde verjaringstermijn : niet-aangifte versus onregelmatige aangifte - Cass. 16 februari 2023

Regionale belastingen
Kilometerheffing - Vier keer 1.000 EUR voor zelfde overtreding : onredelijk - Antwerpen 21 februari 2023

15 Varia
Sociale bijdragen - Regularisatie auteursrechten : nog enkele dagen tijd

15 Staatsblad
13 t.e.m. 19 juni 2023

15 EU-Publicatieblad

16 Vakpers