Inhoud nr. 1793 van 31.05.2023

1 Aangifte
Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2023 : de aandachtspunten

Indieningstermijn

Linker- of rechterkolom

Vak II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten
● Gezinslasten

Vak III. Onroerende inkomsten
● Coëfficiënten
● Verhuur aan feitelijke vereniging
● Belastingschuldige : bezitter versus houder detentierecht

Vak IV. Wedden, lonen, enz.
● Vrijgestelde inkomsten en voordelen
● Voordelen van alle aard
● Kosten eigen aan werkgever
● Jonge sportbeoefenaars

Vak V. Pensioenen
● In het buitenland opgebouwde extralegale pensioenen
● Extralegale pensioenen van sportbeoefenaars

Vak VII. Inkomsten van kapitalen en roerende goederen
● Auteursrechten
● Dividenden

Vak VIII. Aftrekbare vorige verliezen en bestedingen
● Onderhoudsuitkeringen

Vak IX. Interesten, kapitaalaflossingen, enz. met belastingvoordeel
● Gewestelijk
● Federaal

Vak X. (Uitgaven met recht op) belastingverminderingen

Vak XV. Diverse inkomsten
● Verenigingswerk
● Occasionele winsten en baten

Vak XVI. Bezoldigingen van bedrijfsleiders

Vakken XVII. en XVIII. Winsten en baten

Vak XX. Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten

Beroepskosten
● Afschrijvingen
● Geldboeten
● Gemiddelde brandstofprijzen
● Individuele fiches
● Handelsgoederen & aftrekbeperkingen
● Inschepingstaks
● Kostenforfait burgemeesters, enz.
● Kosten en ongeoorloofde oorzaak
● Vakantiegeld
● VAPZ-bijdragen

Varia
● Regionale en lokale premies
● Vlaamse jobbonus
● Bij verdrag vrijgestelde afzonderlijk te belasten inkomsten
● Opvang vluchtelingen en asielzoekers