Inhoud nr. 1732 van 02.02.2022

1 Varia
Altijd fiches voor auteursrechten, maar tegelijk beperking fiches 281.50
• VVPRbis
• Meewerkende echtgenoten
• Bij verdrag vrijgestelde afzonderlijk belastbare inkomsten
• Seizoenarbeiders in land- en tuinbouw
• Bewerkingen vennootschapsbelasting
• Onroerend inkomen – federale interestaftrek
• Auteursrechten en fiches
• Buitenlandse extralegale pensioenen
• Aankoop handelsgoederen : beroepskost
• Restaurant-, kleding- en receptiekosten
• Laadstations
• Giften
• Prijzen sportbeoefenaars
• Vrijstelling doorstorting BV
• Subsidies
• Europese langetermijnbeleggingsinstellingen
• Tonnagebelasting
• Fiches 281.50
• Varia
• Fiscaal stelsel auteursrechten : drastische inperking op komst ?

8 Notionele interestaftrek
En nog eens Cassatie over economische substantie bij NIA

10 Accijnzen
Mechanisme van de ‘professionele diesel’ : aanzienlijke beperking

KORT
11 Circulaires
Vrijwilligers. Kostenvergoedingen. Dag- en jaargrens voor 2022
Forfaitaire vergoeding voor thuiswerk. Indexaangepast bedrag
Kostenforfait burgemeesters, enz.
Exploitanten digitaal samenwerkingsplatform. Fiscale verplichtingen. Tolerantie

12 Varia
BTW - Fiets aankopen : aftellen naar verlaagd tarief
Vrijwilligers - Vrijwilligers gezondheidszorg en vaccinatiecentra : extra verhoogd jaarplafond
Onroerend inkomen - Vaststelling KI : correctiefactor voor 2022 gepubliceerd
Belastingvermindering – Modelattest kinderopvang : verplicht te gebruiken vanaf 27 januari 2022

15 Staatsblad
17 t.e.m. 31 januari 2022

15 Indexcijfer
januari 2022

15 EU-Publicatieblad

16 Vakpers