Inhoud nr. 1711 van 25.08.2021

1 Vennootschapsbelasting
De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2021
• Derde fase hervorming
• Reserves
• Verworpen uitgaven
• Uitgekeerde dividenden
• Uiteenzetting van de winst
• Afzonderlijke aanslagen
• Overschatting ‘achterwaartse verliesverrekening’
• Niet-belastbare bestanddelen
• Verrekenbare voorheffingen
• Diverse bescheiden en opgaven
• Varia

13 Vennootschapsbelasting
Wijziging boekjaar : nieuwe administratieve toelichting bij ‘derde golf’

KORT
15 Staatsblad
17 t.e.m. 23 augustus 2021

16 Vakpers