Inhoud nr. 1702 van 19.05.2021

1 Personenbelasting
De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2021

1 Vak II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten
• Gezinslasten

2 Vak III. Onroerende inkomsten
• Coëfficiënten
• Buitenlandse onroerende goederen

3 Vak IV. Wedden, lonen, enz.
• Vrijgestelde inkomsten en voordelen
• Voordelen van alle aard
• Kosten eigen aan werkgever
• SWT-stelsel
• Thuiswerkdagen en DBV’s

7 Vak V. Pensioenen
• Verlaagd tarief extralegale pensioenen

7 Vak VII. Inkomsten van kapitalen en roerende goederen
• Dividenden
• Spaarboekjes
• Inkomsten van buitenlandse oorsprong
• Auteursrechten

8 Vak IX. Interesten, kapitaalaflossingen, enz. met belastingvoordeel
• Vlaamse woonbonus

9 Vak X. (Uitgaven met recht op) belastingverminderingen
• I. Gewestelijk
• II. Federaal

10 Vak XI. Gewestelijke belastingkredieten

11 Vak XIII. Rekeningen, juridische constructies, enz.
• Kaaimantaks

11 Vak XV. Diverse inkomsten
• Premie in ruil voor aanbrengen kandidaat-werknemer
• Meerwaarde op beroepsmatig aangewend actief
• Deeleconomie, occasionele diensten tussen burgers en verenigingswerk

12 Vak XVI. Bedrijfsleidersbezoldigingen
• Herkwalificatie huurinkomsten
• Herkwalificatie interesten
• Consumptiecheques
• Overwerk in kritieke/cruciale sectoren

12 Vakken XVII. en XVIII. Winsten en baten
• Vervroegde verliesaftrek n.a.v. coronacrisis
• Investeringsaftrek
• Belastingkrediet in functie van stijging eigen vermogen
• Sociaal passief ‘eenheidsstatuut’

13 Beroepskosten
• Autokosten
• Boeten
• Giften – medisch materiaal en computers
• Giften – (niet-)voedingsmiddelen
• Kostenforfait – winsten
• Kostenforfait – kinderopvang
• Marktrente
• Receptiekosten
• Vakantiegeld
• VAPZ-premies
• Woon-werkverkeer

15 Varia
• Crisisoverbruggingsrecht/heropstartoverbruggingsrecht
• Steunpremies n.a.v. coronacrisis