Inhoud nr. 1685 van 13.01.2021

1 Bijklussen
Bijklussen in de sportsector : verlengd, maar met belangrijke wijzigingen
• Verenigingswerk in de sportsector
• Deeleconomie
• Digitale samenwerkingsplatformen

8 BTW
Eerste ‘FAQ’ tijdelijk uitgebreide regeling afbraak en heropbouw

12 Varia
De andere fiscale maatregelen in de wetten van 20 december 2020
• ‘Corona IV’-wet
- BTW
- Maaltijd-, eco- en sport/cultuurcheques
- Regionale en lokale steunpremies
- Tax shelter voor audiovisuele en podiumwerken
- Overuren in cruciale sectoren
- Studentenbezoldigingen (RSZ)
- Studentenbezoldigingen (fiscaal)
- Consumptiecheques
- Registratierechten/diverse rechten en taksen
- Termijnverlenging (algemeen)
• Programmawet
- Tijdelijke bevriezing indexering
- Investeringsaftrek
- Gezinsfiscaliteit
- Opleiding werknemers en vrijstelling doorstorting BV
- Accijnzen
- CAP
- In 2020 vervallen maaltijd- en ecocheques (RSZ)
• Wet inzake dringende diverse fiscale bepalingen