Inhoud nr. 1820 van 17.01.2024

1 Varia
CFC, kaaimantaks, afbraak en heropbouw, enz. : wet gepubliceerd
● Jaarlijkse taks kredietinstellingen : verhoging tarief
● Registratierecht op vestiging erfpacht- en opstalrecht : verhoging algemeen tarief
● Flexi-jobs : invoering plafond, uitbreiding sectoren, enz.
● Verrichtingen met belastingparadijzen
● Gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen
● Vrijstelling van doorstorting BV en fruit- en groenteteelt
● Fiscale werkbonus
● CFC
● Kaaimantaks
● Jaarlijkse taks kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, enz.
● Accijnzen
● BTW
● Inhoudingsplicht ten voordele van RSVZ
● Register van werkende vennoten en helpers

9 Sociale bijdragen
Sociaal statuut zelfstandigen : bijdragen voor 2024
● Vennootschapsbijdrage voor 2024

KORT
12 Circulaires
Forfaitaire vergoeding voor thuiswerk. Indexaangepast bedrag

12 Boeken
DAC 6

13 Varia
Varia - Gepensioneerden in zorgsector : gunstregeling verlengd tot 30 september 2024
Kadastraal inkomen - Vaststelling KI : correctiefactor voor 2024

14 Staatsblad
8 t.e.m. 15 januari 2024

15 EU-Publicatieblad

16 Vakpers