Inhoud nr. 1724 van 24.11.2021

1 Varia
Fiches 281.50 : schrapping voor handelingen binnen EER
• Onroerend inkomen – federale interestaftrek
• Prijzen sportbeoefenaars
• Giften
• Roerende voorheffing
• Vrijstelling doorstorting BV. Algemeen
• Vrijstelling doorstorting BV en bijkomende opleiding
• Europese langetermijnbeleggingsinstellingen
• Sport- en cultuurcheques
• Fiches 281.50

4 Roerende voorheffing
VVPRbis : wanneer ‘preferent’ karakter van de aandelen beoordelen ?

5 Vlaams Gewest
Verkooprecht : kiezen tussen nieuwe verlaagde tarieven en meeneembaarheid
• Energetische renovatie en ‘sloop met herbouw’ : ook andere wijzigingen

10 Beroepskosten
Geen opportuniteitsoordeel bij toepassing bezoldigingstheorie

12 Bedrijfsvoorheffing
Ploegen- en nachtarbeid : één-derde norm altijd ‘per uur’ te berekenen

KORT
14 Rechtspraak
BTW
Art. 70 WBTW - Motivering BTW-boete - Gent 13 oktober 2020

Varia
Beroepsreglementering - Gezocht : nieuw ‘zelfregulerend orgaan’ voor niet-gereglementeerde fiscaal adviseurs - Grondwettelijk Hof 18 november 2021

15 Varia
Belastingvermindering - Leningen : nieuw model ‘attest 281.61’

15 Staatsblad
16 t.e.m. 22 november 2021

15 EU-Publicatieblad

16 Vakpers