Fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen

Fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen

 

  Auteur : M. Ghyselen
  Pagina's : 390
  Prijs : 97,22 EUR (incl. BTW)
  ISBN-nummer : 90-6738-108-X
  Jaar van uitgave : 1996

Welke zijn de fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen ? Over deze materie werd nooit eerder grondig nagedacht. Myriam Ghyselen is de uitdaging aangegaan er haar proefschrift aan te wijden. De auteur legt om te beginnen uit welke gevolgen in het gemeen recht worden verbonden aan de nietigheid van rechtshandelingen. Vervolgens wordt de stap naar het fiscaal recht gezet. Eerst komt de vraag naar de fiscale gevolgen van de nietigheid in de periode vóór de nietigverklaring van rechtshandelingen aan bod. Daarna worden de fiscale gevolgen na de nietigverklaring van de rechtshandeling behandeld. Dit alles gebeurt steeds volgens hetzelfde schema : eerst wordt de analyse gemaakt voor de registratie- en successierechten. En vervolgens worden de bevindingen uit die rechtstakken getoetst aan het inkomstenbelastingrecht.