BTW plaatsbepaling van diensten

Auteur : Ivan Massin
Pagina's : ongeveer 260 pagina's
Prijs : 95,40 EUR (incl. BTW)
ISBN-nummer : 978-90-6738-186-4
Jaar van uitgave : 2011


Plaatsbepaling van diensten

De regeling inzake de plaatsbepaling van diensten is één van de belangrijkste - maar tevens moeilijkste - onderdelen van de BTW. De spelregels zijn sinds kort fundamenteel gewijzigd.

De regeling is belangrijk, omdat de plaats waar een dienst geacht wordt te zijn verricht, mee bepaalt of er BTW moet worden aangerekend, en zo ja, wie deze dan moet voldoen.

De regeling is moeilijk, omdat telkens moet worden nagegaan of het ‘B2B-stelsel’ dan wel het ‘B2C-stelsel’ geldt (wat inhoudt dat men minutieus moet nagaan in welke hoedanigheid - BTW-plichtige of eindgebruiker - de tegenpartij optreedt). En omdat men vervolgens binnen het toepasselijke stelsel moet onderzoeken of de ‘hoofdplaatsbepalingsregel’ van toepassing is dan wel één van de talrijke afwijkende regelingen.

In het zog van de gewijzigde plaatsbepalingsregels heeft de Europese wetgever ook gesleuteld aan de BTW-rapporteringsverplichtingen, de teruggaafprocedure van buitenlandse BTW, enz.

In zijn boek zet Ivan Massin al deze wijzigingen op een bevattelijke wijze uiteen, illustreert hij een en ander met voorbeelden, en besteedt hij ruime aandacht aan de interpretatie van de nieuwe regeling zoals deze blijkt uit de Europese ‘Uitvoeringsverordening’ die per 1 juli 2011 van kracht is geworden en uit de jongste commentaren van de Belgische fiscus.

Voor al wie bezig is met het lokaliseren van diensten en ter zake de meest recente stand van zaken wil kennen, is dit boek dan ook zonder meer een ‘must’.

Uit de inhoud

Het boek bevat vijf delen. Het eerste deel geeft een gedetailleerd overzicht van de nieuwe BTW-plaatsbepalingsregels. Eerst in een B2B-context. Daarna in een B2C-context. En afrondend met enkele bijzondere situaties. Het tweede deel focust op de vraag ‘wie’ de BTW moet voldoen en, in het kielzog daarvan, op de gewijzigde regeling omtrent het tijdstip van opeisbaarheid van de BTW. Het derde deel is gewijd aan de gewijzigde BTW-formaliteiten en identificatieplicht. Het vierde deel behandelt de nieuwe teruggaafprocedure van de in een andere lidstaat betaalde BTW. In het laatste deel komt kort het (toekomstige) ‘one stop’-systeem inzake telecommunicatiediensten ter sprake.

Het boek bevat in bijlage de relevante bepalingen van de BTW-Richtlijn en de Uitvoeringsverordening, alsook een officieuze coördinatie van de ‘basiscirculaire’ die de Belgische Administratie aan de nieuwe regeling heeft gewijd.

De auteur

Ivan Massin is director bij Deloitte belastingconsulenten en is lid van de kernredactie van Fiscoloog.