De nieuwe fiscale procedure

De nieuwe fiscale procedure

 

  Auteurs : V. Dauginet (ed.), K. Spagnoli (ed.), W. Huber, I. Bollingh
  Pagina's : 172
  Prijs : 47,30 EUR (incl. BTW)
  ISBN-nummer : 90-6738-121-7
  Jaar van uitgave : 1999

De Wetten van 15 en 23 maart 1999 hebben de fiscale procedure ten gronde hervormd. De implementatie van deze hervorming stelt talrijke, dikwijls delicate problemen. Bovendien is de wetgever, zoals bekend, niet erg nauwlettend te werk gegaan bij het formuleren van de regels inzake de inwerkingtreding. De twee wetten spreken zich op sommige punten tegen. Bovendien loopt de inwerkingtreding uiteen naargelang de categorie van belasting. Dit boek bevat een grondige en systematische analyse van de nieuwe teksten, verwoordt de interpretatie- en toepassingsproblemen en formuleert juridisch verantwoorde, en voor de praktijk bruikbare oplossingen. In bijlage zijn de oude en de nieuwe wetteksten op een vergelijkbare wijze voorgesteld.