Mijlpaalarresten : De arresten van het Europese Hof van Justitie inzake directe belastingen

Mijlpaalarresten  Auteurs : 
S. Claes, L. Hinnekens, Ph. Hinnekens, A. Huyghe, K. Morbée, B. Peeters (ed.), J. Roels en
  E. Schoonvliet

  Pagina's : 311
  Prijs : 92,96 EUR (incl. BTW)
  ISBN-nummer : 90-6738-132-2
  Jaar van uitgave : 2000

Dat het Hof van Justitie er niet voor terugdeinst om deze of gene nationale fiscale regeling te veroordelen, geraakt stilaan bij iedereen bekend. Getuige daarvan, het toenemend aantal arresten waarin het Hof nationale fiscale regels inzake directe belastingen aan het Gemeenschapsrecht toetst. Wie kent niet de arresten “Daily Mail”, “Bachmann”, “Biehl”, “Schumacker”, enz. ? Stuk voor stuk “Mijlpaalarresten”. Maar wie weet ook nog precies waarover die arresten handelden ? En in welke richting de rechtspraak van het Hof nadien evolueerde ?

De redactieleden van Fiscoloog Internationaal, samen met andere topspecialisten in Europees fiscaal recht, hebben al deze arresten samengebracht in één boek. Zij presenteren u op een bevattelijke wijze een overzicht van de arresten van het Hof van Justitie inzake directe belastingen. Aangevuld met een diepgaande analyse van deze arresten.