Fiscalité de l'entreprise en Belgique

Fiscalité de l'entreprise en Belgique


  Auteur : 
André Bailleux
  Pagina's : 366
  Prijs : 95,00 EUR (incl. BTW)
  ISBN-nummer : 90-6738-321-X
  Jaar van uitgave : 2004

De directe belasting : een noodzakelijk kwaad ?

Weinig van het fiscale recht gaat aan ondernemingen voorbij. Er is de vennootschapsbelasting, maar ook de personenbelasting. Zij treft alle ondernemingen die niet in de vennootschapsvorm opereren. En daarnaast ook de huidige en de gewezen medewerkers van de onderneming (loontrekkenden, bestuurders, gepensioneerden, enz.). Daarnaast is er de belasting op de opbrengsten (roerende inkomsten, voorheffingen, ...) en op de vaste activa (materieel, onroerende goederen, ...).

Het boek

Fiscalité de l'entreprise en Belgique is een praktijkgericht handboek. Het beschrijft en analyseert de belasting die op de winsten van “ondernemers”, vennootschappen en natuurlijke personen, van toepassing is. Het boek legt uit, wat tot de belastbare grondslag van ondernemingen behoort, en hoe de belasting wordt vastgesteld.

Een onderneming functioneert slechts door de mensen die er werken. Het boek besteedt daarom ook aandacht aan de belasting op de bedrijfsleiders, de aandeelhouders en beleggers, en aan de manier waarop de personenbelasting in grote lijnen berekend wordt.

Het handboek beschrijft hoe moeilijk het is, de fiscale regels op evenwichtige wijze toe te passen, en hoe hun toepassing beïnvloed wordt door het boekhoudrecht, de Europese regels en de arresten van (o.m.) het Arbitragehof. Het verhaal wordt geïllustreerd met tal van voorbeelden uit de rechtspraak. Op verschillende punten wordt de link met de praktijk gelegd, met talrijke voorbeelden uit het werkelijke economische leven.

Wars van vakjargon

André Bailleux koppelt grondige kennis aan een sierlijke taal en stijl. Daarmee maakt Fiscalité de l'entreprise en Belgique een moeilijke discipline vlot toegankelijk voor iedereen. Het boek analyseert de materie ten gronde. Maar het onderscheidt zich door de zin voor synthese en de aangename en leesbare stijl.

Het boek vormt een onmisbaar werkinstrument voor bedrijven en practici. Het is ook in het bijzonder geschikt als lesmateriaal voor studenten. Fiscalité de l'entreprise en Belgique richt zich tot bedrijfsleiders, financiële directeuren, ambtenaren, boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, fiscalisten en belastingconsulenten, magistraten, zakenadvocaten en tot al wie in België te maken krijgt met het fiscale recht van ondernemingen.