Liber Amicorum Stefaan Van Crombrugge

Coverboek 

 

 

 

 

  Editors : Bart Peeters, Inge Van De Woesteyne en Mark Delanote
  Pagina's : 735 p.
  Prijs : 280 EUR (incl. BTW) per exemplaar
  ISBN-nummer : 978-90-6738-223-6
  Jaar van uitgave : 2020

 

Dit boek is ook digitaal beschikbaar via Jurisquare en via Strada lex.

Liber Amicorum Stefaan Van Crombrugge

Stefaan Van Crombrugge heeft een naam als een klok in de fiscaal-juridische wereld. Wie beroepshalve met fiscaliteit en boekhoudrecht te maken heeft, kent ongetwijfeld zijn boeken en bijdragen waarin hij vlijmscherp het fiscaal recht analyseert en naar zijn essentie herleidt.

Stefaan Van Crombrugge heeft zijn hele professionele leven gewijd aan het fiscaal recht en de accountancy. Nadat hij in 1978 zijn diploma van licentiaat in de rechten behaalde, studeerde hij nog twee jaar verder om zich te bekwamen in het fiscaal recht, de accountancy en het bedrijfsrecht. Zijn naam is ook onlosmakelijk verbonden aan de Universiteit Gent. In 1980 werd hij daar assistent, aanvankelijk in het vakgebied economisch en financieel recht (bij prof. dr. G. Schrans), en nadien in het vakgebied fiscaal recht (bij prof. dr. Ignace Claeys Bouuaert). In 1984 behaalde hij de graad van doctor in de rechten op een proefschrift over de juridische en fiscale eenheidsbehandeling van vennootschapsgroepen. Kort nadien (1986) werd hij benoemd tot docent aan de Universiteit Gent, en vervolgens tot gewoon hoogleraar. Hij doceerde er onder wisselende benamingen vakken als fiscaal recht, grondige studie van fiscaal recht, internationaal fiscaal recht, Europees fiscaal recht, enz. Hij was er ook voorzitter van de vakgroep belastingrecht.

Stefaan Van Crombrugge is altijd wetenschapper gebleven. En auteur. Hij stond mee aan de wieg van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (inmiddels TRV-RPS) waarin hij onder meer de kroniek boekhoudrecht verzorgt en waarin hij tientallen bijdragen schreef. Hij is auteur en/of editor van verschillende boeken, gastauteur in vele ‘libri amicorum’, auteur van tal van bijdragen in de juridische ‘vakpers’, en decennialang trouw redacteur van de fiscale nieuwsbrief Fiscoloog en de boekhoudnieuwsbrief Balans. Tot zijn onvolprezen ‘klassiekers’ behoren De Grondregels van het Belgisch fiscaal recht en de door tal van studenten doorploegde Beginselen van de vennootschapsbelasting.

Op 1 oktober 2020 verliet Stefaan Van Crombrugge officieel de universiteitswereld en werd hij toegelaten tot het emeritaat. Naar aanleiding daarvan hebben zijn opvolgers aan de UGent het initiatief genomen om hem met dit Liber Amicorum hulde te brengen.

Gezien de ruime interesse van Stefaan Van Crombrugge voor het fiscaal recht en aanverwante rechtsdomeinen, is het Liber Amicorum een gevarieerd boek geworden. Met bijdragen over de grondbeginselen van het fiscaal recht, de procedurele aspecten, de raakvlakken tussen fiscaal recht en boekhoudrecht, het Europees en het internationaal fiscaal recht, enz. Kortom een rijk palet aan onderwerpen dat de veelzijdigheid van de gevierde illustreert, en al wie het fiscaal recht na aan het hart ligt, ongetwijfeld zal kunnen bekoren.

De bijdragen

• Philippe ALBERT, Het begrip ‘vaste inrichting’ in historisch perspectief

• Christian BUYSSE, De subsidiaire aanslag ‘nieuwe stijl’: hoe ziet het vangnet van de fiscus eruit na een decennium (cassatie)rechtspraak?

• Koen BYTTEBIER en Rabauke KENIS, Financiële steunverlening verder ondersteund door het nieuwe Wetboek Vennootschapsrecht?

• Patrick CAUWENBERGH en Mariya OTTO, De houdbaarheid van het arm’s length-criterium in een digitale economie

• Claude CHEVALIER, Enkele recente ontwikkelingen inzake de doorwerking van het boekhoudrecht en de bindende kracht van de jaarrekening voor de fiscale winstbepaling

• Angie CLOCHERET, Het territorialiteitsbeginsel en de toepassing van het Belgisch belastingrecht in de exclusieve economische zone

• Philippe COLLE, Onorthodoxe arresten van het Hof van Cassatie in het verzekeringsrecht

• Axel CORDEWENER, A closer look at some international tax issues concerning professional sportspersons employed by a club or team

• Luc DE BROE en Sam GOMMERS, Analyse van de rechtspraak onder de algemene antimisbruikbepalingen in de inkomstenbelasting, registratie- en successierechten

• Sylvie DE RAEDT, De privacybescherming van de belastingplichtige bij de digitale informatie-uitwisseling. Of hoe de GDPR een stap achteruit kan zijn

• Rik DEBLAUWE, Over de voortzetting van de gemeenschap van goederen

• Mark DELANOTE, Het zwijgrecht van een tot medewerking gehouden belastingplichtige

• Dirk DESCHRIJVER, De evolutie van de Belgische vennootschapsbelasting in de periode 1990-2020. Enkele kanttekeningen

• Koen GEENS, Enkele mijmeringen over de fiscaliteit

• Jacques MALHERBE, Regime of Mergers and Acquisitions in European Union Law: State of Play in 2020

• Bart PEETERS, Verliesverrekening: algemene doelstellingen middels pittige techniciteit

• Bruno PEETERS, Overgangsmaatregelen bij fiscale hervormingen: een juridisch beoordelingskader

• Nicole PLETS, Nood aan een update van de artikelen 170 en 173 van de gecoördineerde Grondwet in de Belgische federale staatsstructuur: als het schoentje knelt, kies dan een andere pasvorm

• Isabelle RICHELLE, Compensation transfrontalière des pertes : vingt ans d’évolution

• Tom SCHEPENS, In de reeks fiscale memorabilia: het verhaal van de moeilijke onderwerping van liquidatie-uitkeringen aan de roerende voorheffing. Over een klucht

• Wim VALKENBURG, Enige perikelen inzake één en hetzelfde (fiscale) feit

• Anne VAN DE VIJVER, De ethiek van belastingadviseurs

• Inge VAN DE WOESTEYNE, Het begrip ‘bedrijfsactiva’ in het kader van de belasting van meerwaarden in de personenbelasting

• Hans VAN DEN HURK, Over het belang van (Nederlandse) belastingpolitiek

• Jan VAN DYCK, Bijzondere geheimecommissielonenaanslag: de verkeken kans

• Dirk VAN GERVEN, De stichting als administratiekantoor zonder belangeloos doel

• Kees VAN RAAD, Verheldering van de werking van de verdelingsregels van het OESO-Modelverdrag

• Frans VANISTENDAEL, Europese vennootschapsbelasting: uitdaging voor de Europese begroting?

• Philippe VYNCKE, De gelaagdheid van het Belgisch fiscaal recht: een pleidooi voor meer harmonie

• Jan WOUTERS, Het Europese vestigingsrecht van vennootschappen en directe belastingen: Avoir Fiscal herbeschouwd

• Marieke WYCKAERT, Besturen in groepsverband: een gelaagde belangenafweging

• Onno YDEMA, De forfaitaire inkomstenbelasting rechtshistorisch beschouwd