Winstuitkering, kapitaalvermindering en -verlies in NV en BVBA

(boek nr. 16 in de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht)

JR 16

 

 

 

Auteur : Robbie Tas
Pagina's : 684
Prijs : 37,50 EUR (incl. BTW) 
(20 % korting voor abonnees op deze reeks)
ISBN-nummer : 90-6738-271-X
Jaar van uitgave : 2003


Ook digitaal beschikbaar via Jurisquare. Voor info en voorwaarden klik hier.


Bekijk hier de volledige inhoudstafel


Het maatschappelijk vermogen dient bij de oprichting minstens even hoog te zijn als het maatschappelijk kapitaal. Behoudens in geval van een geldige kapitaalvermindering mogen uitkeringen aan de vennoten nadien niet tot gevolg hebben dat het maatschappelijk vermogen onder dit peil daalt.

Hoe het maatschappelijk kapitaal in stand houden ? Een moeilijke vraag die elke NV en BVBA bezighoudt en waaraan Robbie TAS zijn doctoraal proefschrift heeft gewijd. Het boek "Winstuitkering, kapitaalvermindering en -verlies in NV en BVBA" is er de neerslag van.

De auteur behandelt met grote precisie alle maatregelen ter bescherming van het kapitaal :
1) de mogelijkheden en beperkingen van winstuitkeringen,
2) de verplichtingen in verband met het aanleggen van een wettelijke reserve,
3) de voorwaarden waaronder een kapitaalvermindering toegelaten is en
4) de maatregelen bij kapitaalverlies.