Inhoud nr. 1659 van 03.06.2020

1 Personenbelasting
De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2020

1 ALGEMEEN
• Voorstel van vereenvoudigde aangifte

2 VAK II. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN
• Personen ten laste

3 VAK III. ONROERENDE INKOMSTEN
• Coëfficiënten
• Vrijstelling

3 VAK IV. WEDDEN, LONEN, ENZ.
• Vrijgestelde inkomsten en voordelen
• Voordelen van alle aard
• Kosten eigen aan werkgever
• Inhoudingen voor aanvullend pensioen
• Overwerk

8 VAK V. PENSIOENEN
• Pensioenkapitalen

8 VAK VII. INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN
• Dividenden
• Spaarboekjes
• Inkomsten van buitenlandse oorsprong
• Lijfrente
• Bankrekeningen feitelijke verenigingen
• Auteursrechten
• ‘Spin-off’-verrichtingen
• Heffing op het sparen

10 VAK IX. INTERESTEN, KAPITAALAFLOSSINGEN, ENZ. MET BELASTINGVOORDEEL
• Gewestelijk

11 VAK X. (UITGAVEN MET RECHT OP) BELASTINGVERMINDERINGEN
• I. Gewestelijk
• II. Federaal

13 VAK XIII. REKENINGEN, JURIDISCHE CONSTRUCTIES, ENZ.
• Bankrekeningen
• Juridische constructies – ‘Kaaimantaks’
• Effectenrekeningen

13 VAK XV. DIVERSE INKOMSTEN
• Deeleconomie, occasionele diensten tussen burgers en verenigingswerk

14 VAK XVI. BEZOLDIGINGEN VAN BEDRIJFSLEIDERS
• Vaste vertegenwoordiger
• Voordelen van alle aard

15 VAK XVII. WINSTEN
• Vrijstelling sociaal passief ‘eenheidsstatuut’
• Inkomenscompensatievergoedingen openbare werken
• Combinatie forfait en aftrek beroepsverlies
• Waarschijnlijke waardeverminderingen
• Investeringsaftrek
• Meerwaarden op gronden

16 VAK XVIII. BATEN
• Vrijstelling sociaal passief ‘eenheidsstatuut’
• Inkomenscompensatievergoedingen openbare werken

16 VARIA
• Belastingvrije som
• Belastingvermindering vervangingsinkomsten
• Beroepskosten
• Tarief

20 Vakpers