Inhoud nr. 1586 van 07.11.2018

1 Geheimecommissielonenaanslag
Deugt termijn van 2 jaar en 6 maanden om aanslag wel of niet te vestigen ?

3 Auteursrechten
Ook ‘auteursrechten’ mogelijk voor ‘onbezoldigd’ bedrijfsleider ?

4 Vennootschapsbelasting
Circulaire over voorzieningen in de vennootschapsbelasting

7 Winst
Waardering van vaste activa : wat met eigen werk ?

8 Minimumbezoldiging
Hoe in de overgangsregeling de minimale bezoldiging juist berekenen ?

KORT
10 Rechtspraak
Inkomstenbelastingen

Art. 18 WIB 92 - Overname van schulden in rekening-courant - Cass. 19 april 2018
Art. 267 WIB 92 - Tijdstip van verschuldigdheid roerende voorheffing op buitenlandse dividenden - Gent 24 april 2018

BTW
Art. 93undecies WBTW - Geen bestuurder meer zijn, is geen excuus – Antwerpen 29 mei 2018 en 11 september 2018

12 Circulaires
Belastingvermindering. Vlaams Gewest. ‘Wijk-werken’
Bezoldigingen internationale tribunalen. Vrijstelling
BTW. Tarief. Ontsnappingsspel

13 Rulings
Woon-werkverkeer per fiets. Pechverhelping
Interesten van voorschotten. Marktrentevoet

14 Varia
Aanvullend pensioen - ‘Vrij aanvullend pensioen werknemers’ : wetsontwerp ingediend
Aansprakelijkheid - Regeling ‘hoofdelijke aansprakelijkheid’ : uitbreiding en inperking
Kadaster - Kadastraal uittreksel : aanvraag en aflevering kunnen nu ook digitaal
Varia - Welke maatregelen heeft de minister van Financiën nog in petto ?

15 Staatsblad
30 oktober tot en met 5 november 2018

15 Indexcijfer
oktober 2018

16 Vakpers