Inhoud nr. 1568 van 30.05.2018

1 Effectenrekeningen
Taks op effectenrekeningen : minister billijkt omstreden ontwijkingsroute

3 Aangifte
De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2018

VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE

VAK II. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN
• Persoonlijke gegevens
• Personen ten laste

VAK III. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN
• Coëfficiënten
• Verhuurd buitenlands onroerend goed voor privégebruik

VAK IV. WEDDEN, LONEN, ENZ.
• Vrijgestelde inkomsten en voordelen
• Kosten eigen aan werkgever
• Overuren met overwerktoeslag
• Voordelen van alle aard

VAK V. PENSIOENEN
• Nederlandse AOW-uitkeringen
• Buitenlandse oorlogspensioenen
• Verlaagd tarief - ‘effectief actief’ tot aan pensioenleeftijd

VAK VII. INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN
• Spaardeposito’s
• Roerend inkomen onder vorm van effecten
• Auteursrechten
• Inbreng met vrijgestelde interne meerwaarde
• VVPRbis-stelsel
• Lening aan startende kleine vennootschap

VAK IX. INTERESTEN, KAPITAALAFLOSSINGEN, ENZ. MET BELASTINGVOORDEEL

VAK X. BELASTINGVERMINDERINGEN
• Gewestelijk
• Federaal

VAK XIV. BANKREKENINGEN, CONSTRUCTIES, ENZ.
• Juridische constructies – Kaaimantaks

VAK XVI. DIVERSE INKOMSTEN
• Deeleconomie
• Occasionele winsten of baten

VAK XVII. BEZOLDIGINGEN BEDRIJFSLEIDERS
• Forfaitaire kostenvergoedingen
• Herkwalificatie huurinkomsten
• Aandelenopties
• Opzegvergoedingen

VAK XVIII. WINSTEN
• Meerwaarden en huwelijksvermogensrecht
• Stopzettingsmeerwaarden
• Melkproductie

BEROEPSKOSTEN
• ‘Fictieve interesten’
• ‘Publicitaire’ cateringkosten
• Aankoopprijs handelsgoederen
• Wagens in voorraad van autohandelaar
• Bedrijfsfietsen, enz.
• Woon-werkverkeer op andere wijze dan per ‘eigen’ wagen

16 Vakpers