Inhoud nr. 1564 van 25.04.2018

1 Procedure
Voortaan kan ‘rechtzetting’ beslissing over bezwaar gevraagd worden

3 Meerwaarden
Professionele meerwaarden en vermogens recht : geen eenvoudig huwelijk
• En wat met meerwaarden op roerend goed ?

8 Beroepskosten
Ook werknemers moeten ‘ficheverplichting’ ter harte nemen

KORT
10 Rechtspraak
Inkomstenbelastingen

Art. 32 en 49 WIB 92 - ‘Vaste’ plaats van tewerkstelling : 40 dagen-regel buitenspel ? - Gent 6 februari 2018
Art. 351 WIB 1992 - Nietig want onterecht toegepast - Antwerpen 6 februari 2018

BTW
Art. 18 WBTW - Werken door huurder : rechtstreeks verband met kwijtschelding huur ? - Antwerpen 31 oktober 2017
Art. 93 WBTW - Ondertekening cassatievoorziening : wanneer geldt afwijkende regel ? - Cass. 9 februari 2018

Lokale belastingen
Gemeentebelasting - Belasting op onbebouwde bouwgronden : gelijkheids- en evenredigheidsbeginsel - Rb. Brugge 17 oktober 2017

Parafiscaal
Art. 30bis RSZ-Wet - Wettelijke schuldvergelijking is geen ‘betaling’ - Cass. 12 maart 2018

13 Circulaires
Beurstaks. Vrijstelling. Liquiditeitscontract
Bedrijfsvoorheffing. Vrijstelling doorstorting. ‘IPA-korting’
Bedrijfstoeslag. Aanvullende vergoedingen
Vakantiegeld

14 Varia
Lokale belastingen - Aanvullende gemeentebelasting en opcentiemen OV - Aj. 2018 (bis)
Personenbelasting - Belangenconflict bij regeling verenigingswerk, enz. : overleg zonder resultaat
Belastingvermindering - Giften aan ‘stichting’ van universitair ziekenhuis : uitbreiding definitief goedgekeurd

15 Staatsblad
17 tot en met 23 april 2018

15 EU-Publicatieblad