Inhoud nr. 1558 van 14.03.2018

1 Diverse rechten en taksen
‘Taks op effectenrekeningen’ in werking sinds 10 maart 2018

2 Schenk- en erfbelasting
Aanwasbeding : Vlabel vergaloppeert zich in burgerrechtelijke analyse
• Fiscale gevolgen van aanwasbeding ‘niet-onverdeelde’ goederen : twee rulings

7 Rentegevende voorschotten
Herkwalificatie van interesten ook mogelijk bij vaste vertegenwoordiger

8 BTW
Intracommunautaire kettingverkopen : wat met de ‘eerste verkoper’ ?

KORT
10 Rechtspraak
Inkomstenbelastingen

Bewijsverzameling - ‘Antigoon’ en inlichtingen verstrekt met miskenning beroepsgeheim - Cass. 18 januari 2018
Art. 19 WIB 92 - Terugbetaling kapitalisatiebon n.a.v. vereffening emittent : deels interest ? - Cass. 21 december 2017
Art. 31 WIB 92 - Belastbaarheid verzekeringsvergoedingen wegens invaliditeit - Rb. Brugge 27 maart 2017
Art. 198 WIB 92 - Doorgerekende gewestelijke belasting : wie ondergaat het aftrekverbod ? - Cass. 21 december 2017
Art. 228 WIB 92 - Bedrijfsvoorheffing en reiskosten buitenlandse artiesten - Gent 6 juni 2017
Art. 355 WIB 92 - Nieuwe aanslag na vernietiging wegens willekeur – Gent 7 maart 2017

Lokale belastingen
Gemeentebelasting - Gemeentelijke autonomie - belasting op onbebouwde gronden en gelijkheid - Rb. Brugge 7 juni 2017

14 Circulaires
Kostenvergoedingen. Stewards voetbalclubs
BTW. Gerechtsdeurwaarders
Registratierechten/diverse rechten en taksen. Verklaring van verwerping van nalatenschap. Authentieke volmacht m.b.t. ‘akte op afstand’

15 Staatsblad
2 tot en met 12 maart 2018

16 Vakpers